METRO GROUP

Đối Tác Để Thành Công

Khuyến Mãi Cho Văn Phòng - Công Ty - Nhà Máy

Khuyến mãi cho văn phòng, công ty, nhà máy

Catalog Văn Phòng Phẩm

Giải Pháp Làm Sạch
Giải Pháp Văn Phòng Phẩm
Giải Pháp Cà Phê
Giải Pháp Đồng Phục

Vui lòng liên hệ với nhân kinh doanh (Sales Force) của bạn để biết chi tiết giá cả và hỗ trợ đặt hàng.

Trung Tâm Văn Phòng Phẩm

Các trung tâm chuyên biệt về mặt hàng văn phòng phẩm dành cho khách hàng Văn Phòng - Công Ty - Nhà Máy.

Trung Tâm Văn Phòng Phẩm METRO Cash & Carry Tp HCM

Khu B, Khu đô thị mới An Phú, An Khánh, P. An Phú, Q.2
Điện thoại: (08) 3 744 2775

Email: officesolution.st40@metro.com.vn

Trung Tâm Văn Phòng Phẩm METRO Cash & Carry Tp. Hà Nội

126 Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 645 3236

Email: officesolution.st41@metro.com.vn